Tuyển dụng Trợ lý Quản lý

Tuyển dụng Trợ lý Quản lý

  • Hồ Chí Minh
  • Thỏa thuận
  • Số lượng: 1
Hạn cuối: 31/05/2024
Tuyển dụng Trợ lý Trưởng bộ phận ẩm thực (Assistant F&B Manager)

Tuyển dụng Trợ lý Trưởng bộ phận ẩm thực (Assistant F&B Manager)

  • Hà Nội
  • Thỏa thuận
  • Số lượng: 1
Hạn cuối: 31/05/2024