Trưởng bộ phận F&B

Trưởng bộ phận F&B

  • Hà Nội
  • 20-30tr
  • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/06/2024
Tuyển dụng Quản lý F&B

Tuyển dụng Quản lý F&B

  • Kiên Giang
  • Thỏa thuận
  • Số lượng: 1
Hạn cuối: 31/05/2024
Tuyển dụng Quản lý nhà hàng

Tuyển dụng Quản lý nhà hàng

  • Hồ Chí Minh
  • Thỏa thuận
  • Số lượng: 1
Hạn cuối: 31/05/2024