Giám sát Buồng phòng

Giám sát Buồng phòng

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/06/2024
Giám Sát Buồng Phòng

Giám Sát Buồng Phòng

 • Hà Nội
 • 7-13tr
 • Số lượng: 2
Hạn cuối: 29/06/2024
Tuyển dụng Giám sát Buồng phòng

Tuyển dụng Giám sát Buồng phòng

 • Kiên Giang
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 31/05/2024
Tuyển dụng Housekeeping Team Leader

Tuyển dụng Housekeeping Team Leader

 • Hà Nội
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/05/2024
LA CASA HANOI HOTEL Cần tuyển dụng giám sát buồng phòng

LA CASA HANOI HOTEL Cần tuyển dụng giám sát buồng phòng

 • Hà Nội
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/04/2024
Tuyển dụng nhân viên Giám sát buồng phòng

Tuyển dụng nhân viên Giám sát buồng phòng

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 31/05/2024
Giám sát buồng phòng

Giám sát buồng phòng

 • Hà Nội
 • 8tr - 12tr
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/4/2024
Tuyển Giám sát viên Buồng phòng (nữ):

Tuyển Giám sát viên Buồng phòng (nữ):

 • Hà Nội
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 01/06/2024
Tuyển vị trí giám sát buồng phòng

Tuyển vị trí giám sát buồng phòng

 • Hồ Chí Minh
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/04/2024