CKD Hotel Nha Trang

Giới thiệu

Vị trí tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên Lễ tân (Nam)

  • Khánh Hòa
  • Thỏa thuận
  • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/06/2024

Tuyển dụng Nhân viên Lễ tân (Nữ)

  • Khánh Hòa
  • Thỏa thuận
  • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/06/2024