Owner Relations Officer

Owner Relations Officer

 • Đà Nẵng
 • Từ 5-10 triệu
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 15/07/2024
Nhân viên kỹ thuật

Nhân viên kỹ thuật

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/06/2024
Nhân viên an ninh

Nhân viên an ninh

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/06/2024
Nhân viên bếp căn tin

Nhân viên bếp căn tin

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/06/2024
Nhân viên bếp

Nhân viên bếp

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/06/2024
Giám sát buồng phòng

Giám sát buồng phòng

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/06/2024
Giám sát kinh doanh

Giám sát kinh doanh

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/06/2024
Phó phòng IT

Phó phòng IT

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/06/2024
BUỒNG PHÒNG NỮ ( CA SÁNG 08:30 – 16:30)

BUỒNG PHÒNG NỮ ( CA SÁNG 08:30 – 16:30)

 • Khánh Hòa
 • 4-8tr
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/06/2024
BARISTA NAM/NỮ (CA SÁNG 07:30 – 15:30)

BARISTA NAM/NỮ (CA SÁNG 07:30 – 15:30)

 • Khánh Hòa
 • 4-8tr
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/06/2024
Nhân viên buồng phòng

Nhân viên buồng phòng

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/06/2024
Nhân viên thu ngân

Nhân viên thu ngân

 • Khánh Hòa
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/06/2024