Thực tập sinh buồng phòng

Thực tập sinh buồng phòng

  • Đà Nẵng
  • Không lương
  • Số lượng: 2
Hạn cuối: 31/05/2024
Thực tập sinh nhà hàng

Thực tập sinh nhà hàng

  • Đà Nẵng
  • Không lương
  • Số lượng: 4
Hạn cuối: 31/05/2024