Tuyển dụng Nhân viên phụ bếp (Thớt chính)

Tuyển dụng Nhân viên phụ bếp (Thớt chính)

  • Hà Nội
  • 8tr-10tr
  • Số lượng: 1
Hạn cuối: 31/05/2024
Tuyển dụng Lễ tân

Tuyển dụng Lễ tân

  • Hà Nội
  • 8tr-10tr
  • Số lượng: 1
Hạn cuối: 31/05/2024
Tuyển dụng Tổ trưởng / Captain

Tuyển dụng Tổ trưởng / Captain

  • Hồ Chí Minh
  • 8tr-10tr
  • Số lượng: 2
Hạn cuối: 31/05/2024