Tuyển dụng Nhân viên vận hành toà nhà (Lễ tân toà nhà)

Tuyển dụng Nhân viên vận hành toà nhà (Lễ tân toà nhà)

  • Hồ Chí Minh
  • 7-9tr
  • Số lượng: 1
Hạn cuối: 31/05/2024
Lễ tân khách sạn

Lễ tân khách sạn

  • Hà Nội
  • 7-9tr
  • Số lượng: 2
Hạn cuối: 31/05/2024