BUỒNG PHÒNG NỮ ( CA SÁNG 08:30 – 16:30)

BUỒNG PHÒNG NỮ ( CA SÁNG 08:30 – 16:30)

  • Khánh Hòa
  • 4-8tr
  • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/06/2024
BARISTA NAM/NỮ (CA SÁNG 07:30 – 15:30)

BARISTA NAM/NỮ (CA SÁNG 07:30 – 15:30)

  • Khánh Hòa
  • 4-8tr
  • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/06/2024