Connek Hotel

Connek Hotel

 • Hà Nội, Hồ Chí Minh, Nước ngoài, Tất cả
 • Số lượng:
Hạn cuối:
Tuyển dụng Lễ tân khách sạn (Part-time/ xoay ca)

Tuyển dụng Lễ tân khách sạn (Part-time/ xoay ca)

 • Tất cả
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 30/06/2024
Tuyển dụng Lễ Tân (3 ca)

Tuyển dụng Lễ Tân (3 ca)

 • Tất cả
 • 7tr-10tr
 • Số lượng: 3
Hạn cuối: 31/05/2024
Tuyển dụng Lễ tân Khách sạn ( Cơ sở 3 )

Tuyển dụng Lễ tân Khách sạn ( Cơ sở 3 )

 • Tất cả
 • 7-8tr
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 31/05/2024
Tuyển dụng Finance Manager

Tuyển dụng Finance Manager

 • Tất cả
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 31/05/2024
Tuyển dụng Nhân viên khu vực công cộng

Tuyển dụng Nhân viên khu vực công cộng

 • Tất cả
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 31/05/2024
Tuyển vị trí nhân viên hành lý

Tuyển vị trí nhân viên hành lý

 • Tất cả
 • 7tr-10tr
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 08/05/2024
Cần tuyển vị trí giám sát tiền ảnh

Cần tuyển vị trí giám sát tiền ảnh

 • Tất cả
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 15/05/2024
Tuyển dụng thực tập sinh cho bộ phận Lễ tân

Tuyển dụng thực tập sinh cho bộ phận Lễ tân

 • Tất cả
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 4
Hạn cuối: 06/05/2024
Lễ tân homestay

Lễ tân homestay

 • Tất cả
 • 6-8tr
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 31/05/2024
Silverland Jolie tuyển vị trí nhân viên lễ tân

Silverland Jolie tuyển vị trí nhân viên lễ tân

 • Tất cả
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 31/05/2024