Tuyển dụng Quản gia

Tuyển dụng Quản gia

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 31/05/2024
Bartender | Nhân viên Pha chế

Bartender | Nhân viên Pha chế

 • Quảng Nam
 • 8tr - 12tr
 • Số lượng: 2
Hạn cuối: 9/5/2024
Bellman | Nhân viên Hành lý

Bellman | Nhân viên Hành lý

 • Quảng Nam
 • Thỏa thuận
 • Số lượng: 1
Hạn cuối: 5/5/2024
Hotel Royal Hoi An

Hotel Royal Hoi An

 • Quảng Nam
 • Số lượng:
Hạn cuối: